Türkiye Biyolojik Bilimler Ağı , Çalıştay Düzenledi ...

TÜRKİYE BİYOLOJİK BİLİMLER AĞI, BİYOLOGLARIN MESLEKİ SORUNLARI İÇİN BİR ÇALIŞTAY DÜZENLEDİTürkiye Biyologlar Derneği öncülüğünde ve diğer insiyatiflerin katkılarıyla yapılan Çalıştay 14 Mart Cumartesi günü Çorum Hitit Dernekleri Federasyonu çok amaçlı salonda gerçekleşti. Eğitimde; Üniversite mezunu biyologların istihdama yönelik  durumu ve çalışma koşulları, Biyologların meslek standartlarının belirlenmesi bir kanun taslağı hazırlanması ve ilgili kurumlara sunulması, Bio çeşitlilik ve Bio teknoloji ile ilgili çalışmaların durumu, Milli biyoloji Kütüphanesinin Kurulması, AB Projeleri ve AB dışında bulunan kurumlarla proje desteği hakkında görüşmeler yapılması ve çağrılarının takip edilmesi, Özel Şirket ve Devlet Kurumları ile ilişkiler, Eğitim Çalışmalarının sürekli hale getirilmesi, Ekolojik gezi düzenlenmesi, Fuarlar, Seminer ve Panellerin takip edilmesi, biyoloji ve biyologların diğer disiplin dalları ile ilişkileri ele alınmış ve ilgili kurumlar nezninde çalışmalara başlanılması ve i