2020 GENEL KURULUMUZ

YK KARARI : 06 Temmuz 2020

8 Ağustos 2020 : tarihlerinde saat: 12:00’da Çoğunluklu Genel Kurul

15 Ağustos 2020 : Cumartesi günü saat: 10:00 Çoğunluksuz Genel Kurul (çoğunluklu genel kurul tarihinden en az 7gün-en fazla 60gün)

Yapılacak işlemler:

07 Temmuz 2020 : Genel Kurul duyurusunun üyelere duyurulması /

web sayfasında yayınlanması,

07 Temmuz 2020 : Genel Kurul'a katılacak DELEGE listelerinin belirlenmesi ve ŞUBELERDEN İSTENMESİ dernekte ilan edileceğinin üyelere duyurulması (Fahri ve onursal üyeler hariç),

22 Temmuz 2020 : Askı itirazı son gün

22 Temmuz 2020 : Gündemli Genel Kurul ilanının üyelere duyurulması (Fahri üyeler hariç), ilanların panolara asılması, hatırlatma duyurularının yapılması,

22 Temmuz 2020 : Dönemsel çalışma raporunun, denetim kurulu raporunun web sayfasına konması ve duyurulması,

22 Temmuz 2020 : 8 Ağustos 2020 veya 15 Ağustos 2020 Genel Kurul'a katılacak DELEGE LİSTESİNİN hazırlanması (HAZİRUN - katılım imzası için),

8 Ağustos 2020 : Cumartesi günü çoğunluk sağlanamadığı ve çoğunluk aranmaksızın 15 Ağustos 2020 tarihinde Genel Kurul’un yapılacağına dair tutanak tutulması (Yönetim Kurulu),

15 Ağustos 2020 : Genel Kurul kişi sayısı ve saati bakımından başlama tutanağının tutulması (Yönetim Kurulu),

Genel Kurul bitiminden sonra (30 gün içinde) yapılacak işlemler;

Genel Kurul sonuç bildirimi, Genel Kurul Divan tutanağı ve çalışma raporunun (ikişer adet) valiliğe gönderilmesi.

Var ise Tüzük değişikliklerinin valiliğe bildirimi ve onaylanmasının takip edilmesi,

22 görüntüleme

03129110510

©2019, TÜRKİYE BİYOLOGLAR DERNEĞİ tarafından Wix.com ile kurulmuştur.